Release at Will

The Thought of Speaking in Public Causes Tears and Panic Attacks?

Toastmasters Is the Perfect Cure
Those who were present at a Toastmasters conference in Bangalore, India, a couple of years ago, could witness an extraordinary thing. It was a Table Topics session, when people from the audience were invited to try speaking without preparation. One teenage girl, encouraged by her friends, decided to take part and climbed on the stage. She started well enough, but at one moment her voice wobbled, and after trying some more sentences she broke down and did a runner, tears in her eyes, across the vast lecture hall to rejoin her friends. Without a word, the entire audience stood up and gave her a standing ovation in recognition of the courage she plucked up to speak to that enormous unknown audience. At that moment she did the best she could and deserved praise. This is actually not such an extraordinary thing at Toastmasters International, where every member can overcome their weaknesses and practise their communication and leadership skills one step at a time, and receive support and recognition at every step. This is good news, as communication and leadership skills in today’s fast changing, demanding world are not debatable.

Well, in that case you might consider joining our club which is a crowd of nice people, who enjoy doing different educating and social activities while having fun, and support each other in developing their communication and everyday leadership skills.

We are a part of a bigger crowd

From a humble beginning in 1924 at the YMCA in Santa Ana, California, Toastmasters International has grown to become a world leader in helping people develop their communication and leadership skills. The non profit organization now has hundreds of thousands of members in way over a hundred countries, offering an enjoyable way to become more competent in communicating ideas as well as everyday leadership. Toastmasters clubs can be found in the U.S. Senate and the House of Representatives, and all over the world in a variety of community organizations, prisons, universities, hospitals, military bases and churches. Thousands of corporations choose to sponsor in-house Toastmasters clubs as effective, cost-efficient communication training workshops for employees. This proves the effectiveness of the simple learning formula of TI.

Why “Toastmasters”?
Ralph C. Smedley, the founder of TI, named the first group “The Toastmasters Club” because he thought it suggested a pleasant, social atmosphere. And that atmosphere is certainly one of Toastmasters great advantages along with exceptional educational program, tiny costs and networking opportunities.

Toastmasters in Poland

The first TM club in Poland Toastmasters Polska SA (Speakers Anonymous) was set up in Warsaw on 1st July 1994. TS Passionate Speakers in Szczecin followed in 2004, and since then a number of English and Polish speaking clubs in different locations in Poland have been chartered or are waiting to be chartered, and Polish TM clubs are being established abroad.

toastmasters.org

We do raise toasts but we don’t make toasters …

Toastmasters are a gang of people who meet regularly to help each other become better communicators and leaders by doing lots of different educating and social activities and having fun all along. Our meetings and events are essentially built around public speaking practice – speeches, presentations, workshops. There is no guru or instructor. We have got something better – the unique practical learn by doing Toastmasters educational program. Everything you need to know about communication and leadership in a nutshell, and pretty edible, too. Our members are people of different skills and expertise and assets and share those with fellow club mates. We learn by taking roles and getting involved in club activities. We support each other in achieving individual goals at individual pace. Evaluation at Toastmasters is a positive, helping act and is to build fellow members up. Toastmasters clubs are a great networking and social interaction opportunity.


Notka prasowa

Myśl o przemawianiu publicznym przyprawia cię o bezsenność i ataki paniki?

Toastmasters to najlepsze lekarstwo

Uczestnicy konferencji Toastmasters w Bangalore w Indiach, przed kilku laty, byli świadkami niecodziennego zdarzenia. Trwała właśnie sesja Gorących Pytań, podczas której wszyscy obecni mogli spróbować improwizowanych wystąpień. Pewna nastoletnia dziewczyna, zachęcona przez przyjaciół, zdecydowała się wystąpić i wspięła się na scenę. Początek był świetny, lecz w pewnym momencie głos ją zawiódł i po kilku zdaniach załamała się i ze łzami w oczach uciekła ze sceny, przez wielką salę, do swych przyjaciół. Bez jednego słowa, cała publiczność spontanicznie wstała z miejsc i nagrodziła ją owacją na stojąco w uznaniu odwagi na jaką musiała się zdobyć aby wystąpić przed ogromną nieznaną publicznością. Wówczas właśnie to było na jej możliwości największym osiągnięciem i za to należało jej się uznanie. Tak właściwie, nie jest to takie niecodzienne wydarzenie w Toastmasters, gdzie każdy członek może przezwyciężać swe słabe strony i ćwiczyć umiejętności komunikacyjne i przywódcze krok po kroku, otrzymując na każdym kroku wsparcie i uznanie. To świetna wiadomość, biorąc pod uwagę, że ważkość tych umiejętności w dzisiejszym szybko zmieniającym się, wymagającym świecie nie podlega dyskusji.

Cóż, może w takim razie wpadniecie na spotkanie naszego klubu, który jest paczką fajnych ludzi lubiących edukacyjne i towarzyskie aktywności i dobrą zabawę. Wsparcie w rozwijaniu umiejętności komunikacji i codziennego przywództwa gratis.

Jesteśmy częścią większej paczki

Z pojedynczego klubu ustanowionego przy YMCA w Santa Ana w Kalifornii, Toastmasters stała się dziś największą na świecie organizacją pomagającą ludziom rozwijać umiejętności komunikacyjne i przywódcze. Dziś ta organizacja non-profit ma setki tysięcy członków w ponad 100 krajach. Najwięcej klubów Toastmasters znajduje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie można je znaleźć także w Senacie i Izbie Reprezentantów. Powstają na całym świecie w lokalnych społecznościach, szpitalach, więzieniach, bazach wojskowych, kościołach, na uczelniach. Tysiące korporacji sponsorują kluby Toastmasters w swoich strukturach jako skuteczne i niedrogie warsztaty umiejętności komunikacyjnych dla pracowników.
Skąd nazwa “Toastmasters”? W początkach XX-go wieku, słowo “toastmaster” oznaczało osobę, która wznosiła toasty i przedstawiała mówców na bankietach. Ralph C. Smedley, założyciel TM, nazwał pierwszą grupę Klub Toastmasters ponieważ sądził, że nazwa ta przywodzi na myśl przyjemną, towarzyską atmosferę. I to właśnie sprzyjająca rozwojowi atmosfera jest wielką zaletą Toastmasters na równi z wyjątkowym programem edukacyjnym i możliwościami networkingowymi.

toastmasters.org

Toastmasters w Polsce

Pierwszy klub Toastmasters w Polsce (Toastmasters Polska SA) został założony w Warszawie 01.07.1994 roku. TS Passionate Speakers w Szczecinie jako drugi został zarejestrowany w 2004 roku, a od tamtej pory wiele klubów polsko i angielskojęzycznych zostało zarejestrowanych lub czeka na rejestrację w całej Polsce.

Wznosimy toasty, ale nie robimy tosterów …

Toastmasterzy to grupa równych ludzi, którzy spotykają się regularnie by pomagać sobie nawzajem rozwijać swoje komunikacyjne i liderskie umiejętności. Nasze spotkania mają przyjazną i towarzyską atmosferę, co ułatwia nam realizowanie naszych indywidualnych celów edukacyjnych. Spotkanie zwykle składa się z wystąpień – mowy, prezentacje, warsztaty i budujących ewaluacji. Nie polegamy na ekspertach. Nikt nie może być lepszym ekspertem w dziedzinie wystąpień niż my sami, potrzeba nam tylko, rzecz jasna, pewnych umiejętności warsztatowych i pewności siebie. Nabywamy je korzystając z niepowtarzalnego programu edukacyjnego Toastmasters – wszystko, co musisz wiedzieć o komunikacji i codziennym przywództwie w pigułce, i to całkiem dobrze przyswajalnej. Nasi członkowie chętnie się dzielą z klubowiczami swoją wiedzą i umiejętnościami z różnych dziedzin. Edukacja w wersji TM to praktyczne działania – ‘uczenie poprzez robienie’, w czasie których podejmujemy się różnych ról w klubie. Wspieramy się w osiąganiu indywidualnych celów w dogodnym dla nas tempie. Ewaluacja w Toastmasters to budujące i wspierające doświadczenie. A kluby TM to najlepsze miejsce by się realizować edukacyjnie i towarzysko.